RSS Syöte
Uutiset
Mar
15
Lisääjä: Jyri Järvinen on 15.03.2013 15:00
Opetushallitus on antanut näyttötutkintojen järjestäjille tutkintomaksujen tilittämisestä määräyksen (Määräys 6/011/2011), jonka mukaan ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tutkinnon järjestäjä perii tutkintomaksun näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä ja tilittää tutkintomaksut Opetushallitukselle. Tutkintomaksu (58 €/tutkinto) on tutkintokohtainen kertamaksu. Tutkinnon järjestäjän tulee tilittää perimänsä tutkintomaksut jokaisen näyttötutkintoon ilmoittautuneen osalta. Tutkintomaksun maksajana voi olla tutkintoon ilmoittautunut itse, valmistavan koulutuksen järjestäjä tai muu mahdollinen taho. Tutkinnon järjestäjä voi näin ollen laskuttaa opiskelijan tutkintomaksun myös suoraan työnantajalta, mikäli näin on sovittu. Kunkin kalenterikuukauden aikana perityt tutkintomaksut tilitetään Opetushallituksen tilille yhtenä eränä tai yksi erä per tutkinnon järjestäjän toimintayksikkö seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Lisätietoja tutkintomaksujen tilittämisestä Opetushallitukselle (esim. tilitysten erittelyssä käytettävä uusi tilityslomake) löytyy osoitteesta:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/nayttotutkintojen_jarjestaminen/103/0/uusi_maarays_nayttotutkintojen_tutkintomaksujen_tilittamisesta_opetushallitukselle

Kommentit (0)
Lähetä uusi kommentti
 
 
Nimi:
Sähköposti:
Kommentit:
Tukijärjestelmän on toimittanut Kayako